<<< beeldend werk
 
BEELDEND WERK


2005


(BUIK), 2005, februari, transparante tape en metalen kapstokken


© Els Soetaert


"Kleefband komt als materiaal voor een tweede huid tegemoet aan de verbeeldingswereld van de kunstenares. Zij schepte ondertussen verschillende installaties uit kleeflint. Na ze volledige te hebben beplakt, haalt Els Soetaert de objecten (stoelen, tafels,...) en lichamen uit hun plastieken omhulsel zodat enkel de representatie van de omtrek, de huid, bewaard blijft. De voorstelling van een tafel, stoel of een lichaam wordt een uiterst kwetsbaar, indeukbaar ding, als deze met leegte is gevuld. Het willen bewaren via ontdubbeling kan als een nostalgische activiteit worden geďnterpreteerd, waarbij de kopie in dit geval de kwetsbaarheid van het origineel lijkt aan te raken. Anderzijds lijkt de installatie door zijn coconachtige structuur het origineel of de bron te suggereren. Via de de representatie van een huidoppervlak wil Els Soetaert ook het belang van het voelen, de tastzin, het (aan)raken veruitwendigen. De kunstenares wil gewonde, verwaarloosde en kwetsbare plekken opnieuw van een voelende huid voorzien."
(uit Het doorbreken van een illusoire ruimte? Over het bedrog van het gezicht, de leegte en de grenzen van de ruimte van de representatie, Sofie van Loo, kunsthistorica, de volledige tekst is opgenomen onder en meer)


(BUIK) was te zien van 4 maart t.e.m. 3 april tijdens een groepstentoonstelling in Het Achterhuis te Gent, voor het overkoepelende project Planet Gender, over gender en identiteit, georganiseerd door vzw Tra Mundia.


Voor Planet Gender liet Els Soetaert zich bijkomend inspireren door onderstaande tekst, alsook door primitieve vrouwenbeeldjes.

“ Wij kunnen dat vrouwelijke zien als een universeel patroon in de menselijke psyche. Vrouwelijk is dan niet noodzakelijk een geslachtelijk kenmerk dat specifiek bij de vrouw hoort, maar een algemene menselijke categorie die ook het man-zijn essentieel raakt. Vrouwen en mannen ontdekken, wanneer zij op weg gaan naar de diepten van hun mens-zijn, in zichzelf de krachten en de wetmatigheden van het vrouwelijke. Diep in die psychische onderwereld zucht en schreeuwt de grote godin om bevrijd te worden uit haar verbanning.” (uit De Weg Van Inanna, Marijke Baken, uitg: Van Halewyck, 1999)


(BUIK) werd gesponsord door TESA-Belgium.